Historie

Článek z časopisu kuželky 7. čísla z roku 1951

Jedním z umění, které nelze v žádném případě podceňovat je umění, jak využít volného času. Každý má proto své vlastní methody. Jeden chodí na hříbky, druhý si rád zahraje žolíčka, někdo zase rád sbírá známky, další hraje odbíjenou a jiný třeba rád maluje třeba amatérsky, každý podle své chuti si volí zábavu. U nás v Gottwaldově početná skupina zaměstnanců n.p. Svit tráví svoje volné chvilky hrou v kuželky. Počkejte laskavě, moment, vidím jak máváte rukou a říkáte něco o pivním sportu. To bývalo, ale již dávno není. Kdo nevěří, má možnost se jednou přijít mezi nás podívat a bude překvapen. Příště budeme překvapeni zase my až vás uvidíme v naší společnosti a budeme vám pomáhat, jak udělat jednou ranou všech devět... Pri závodech ani trénincích se nesmí kouřit ani pít, zkrátka kuželkářský sport je sportovní zápolení. Jestliže u footballu se bojuje o dosažení branky, kuželkáři bojují o každý poražený kuželek a věřte, že jim oči září, jako všem hráčům jiného sportu... Věnujte jednou trochu času i tomuto sportu a přijďte se jednou na kuželkáře podívat a uvidíte, že se vám tento sport zalíbí, my vás rádi mezi sebou uvítáme.  - autor Josef Galuška

 

Historie kuželek ve Zlíně

Kuželky se původně hrávaly hlavně v hospodách pro zábavu, o peníze, různé sázky a podobně. Bylo tomu tak i ve Zlíně. Organizační základy kuželek jako sportu byly v ČSR položeny v roce 1937. Vznikající kuželkářské odbory byly územně začleněny do žup. Dne 10. 11. 1940 se konala v restauraci Pivovar v Holešově ustavující schůze „ Podhostýnské župy" , do které byly později zařazeny i kuželkářské odbory ze Zlína. Byly to v roce 1944 „ VLCI „ , „ PASEKÁŘ „ , později „ LESÁCI „ , „STROJAŘI „ a další. Tyto odbory se vyžívaly při hře na kuželnách „ U SINGRŮ „ , „ NA MONAKU „ a„ U TUREČKŮ „ . Hrála se tzv. MORAVSKÁ DORÁŽKOVÁ. Snaha o zvýšení sportovní náročnosti kuželek vedla k zavedení vícehodové disciplíny na 100 hodů sdružených.

Jednodráhové dosavadní kuželny se však pro tuto hru ukázaly být nedostačující. Proto dochází pod patronací n. p. Svit , za vydatné pomoci všech kuželkářských odborů ze Zlína , k výstavbě nové dvoudráhové kuželny „ U SOKOLOVNY „ . Kuželna byla otevřena 15. 1. 1950. Kuželkářských odborů ve Zlíně a později Gottwaldově bylo příliš mnoho. Proto se v roce 1952 začlenily do nově vzniklých jednot a to Jiskry, Spartaku a Tatranu. V těchto se postupně sportovně realizovalo stále více kuželkářů a kuželkářek. Bylo proto nutné postavit další kuželnu.

Za velkého přispění n. p. ZPS bylo v roce 1955 započato s výstavbou čtyřdráhové kuželny LETNÁ. Členové Spartaku při stavbě odpracovali téměř 30 000 brigádnických hodin. Zásluhou jejich obětavé práce byla 29. 8. 1957 kuželna otevřena. V následujícím roce došlo v Gottwaldově ke sloučení Spartaku, Jiskry a Tatranu v jedinou tělovýchovnou jednotu TJ Gottwaldov. Kuželkáři měli k dispozici 6 drah a mohli se dostatečně sportovně vyžívat. Počet členů oddílu se blížil počtu 80-ti. Zajišťování ručního stavění kuželek působilo stále větší problémy. Proto došlo v roce 1974 k zabudování automatických stavěčů. Na této akci se kuželkáři podíleli 3 000 odpracovaných brig. hodin. Další změnou byla výměna povrchu drah z asfaltových na saduritové v roce 1982. Členové oddílu odpracovali při této akci 1 700 hodin. Největším problémem oddílu se postupem času stával technický stav automatických stavěčů. Přes obětavou práci jejich údržbářů i dalších členů oddílu, kteří se podíleli na výrobě a úpravě náhradních dílů, se stával jejich provoz pro mistrovské soutěže nevyhovující. Proto v létě 2006 došlo k jejich demontáži a k instalování moderních stavěčů. A opět to byli členové oddílu, kteří při této akci odvedli kus práce i když ne všichni stejnou mírou. Kuželna tak získala parametry pro plynulé provedení hry nerušené poruchami stavěčů. K úplné spokojenosti tak zbývá ještě zkvalitnit hrací dráhy. Pokud jde o samotné sportovní úspěchy, je třeba konstatovat, že nejlepších výsledků ve Zlínských kuželkách dosahovaly především ženy.

První družstvo žen bylo založeno v rámci Spartaku v roce 1953. Přesto již v následujícím roce získaly titul přebornic ČSR, což je doposud největší úspěch Zlínských kuželek. Členka družstva LIBUŠE KUSNIERZOVÁ získala současně titul přebornice ČSR jednotlivkyň. A v roce 1962 stříbrnou medaili na MS v kuželkách. V pozdějších letech na tuto tradici navázaly ženy postupem do extraligy v letech 1990 1991. V současné době ženy startují v 1. moravské lize. Jejich soutěžní zápasy jsou k vidění na kuželně Letná. Muži oddílu zůstávali svými výsledky ve stínu úspěchů žen. Ale i mezi nimi se našlo vždy několik výborných hráčů. V soutěži družstev byl největším úspěchem start v 1.lize ČR na 200 HZ v letech 1985 1986, později v lize druhé. V současné době hrají muži oddílu v krajském přeboru. Oddíl má zájem o získání mladých členů, proto každou středu umožňuje žákům a dorostencům bezplatnou možnost si hru vyzkoušet. V případě zájmu se hráči mohou zapojit do mistrovských soutěží. Kuželky jako sport jsou vhodné pro vyžití mladých i starších hráčů. Oddíl proto organizuje pronájmy kuželny a soutěže pro neregistrované.